Θεοφάνης Σπηλιόπουλος

Θεοφάνης Σπηλιόπουλος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Ο Θεοφάνης Σπηλιόπουλος είναι Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, τ. Διευθυντής ΕΣΥ της Δερματολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Πατρών.

Από τον Νοέμβριο 2022 συνεργάζεται με τα Πολυϊατρεία Met Cosmetic Πάτρας & Λευκάδας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1972-1978 : Ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης

1981-1983 :  Υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό Ιατρείο Μεσοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης)

1984-1985 :  Ειδικευόμενος ιατρός-Παθολογική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

1986-1988:  Ειδικευόμενος ιατρός -Δερματολογική κλινική Νοσοκομείου Αντρέας Συγγρός Αθήνας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1989-1994:  Επιμελητής ΄Β Δερματολογικής κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

1994-2002:  Επιμελητής Ά Δερματολογικής κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

2002-2016:  Διευθυντής ΕΣΥ Δερματολογικής κλινικής  Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

1978:  Πτυχίο Ιατρικής-Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1988: Ειδικευμένος Δερματολόγος Νοσοκομείου Α. Συγγρός

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Κ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Επιστημονικές Εταιρίες

  • Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδιοσολογικής εταιρίας
  • Ελληνικής Δερματοχειρουργικής εταιρίας
  • Ευρωπαϊκής Εταιρίας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
  • Ελληνική Εταιρία Δερματοσκόπησης

Επιτροπών

  • Τακτικό Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών Ειδικότητας Δερματολογίας
  • Δυτικής Ελλάδος (Πατρών-Ιωαννίνων)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Abstracts και λοιπές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά: 9

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ενεργή συμμετοχή στην περίθαλψη των ασθενών στους θαλάμους

Ενεργή συμμετοχή στα ταχτικά εξωτερικά ιατρέια και στο τμήμα επειγόντων περιστατικων της Δερματολογικης Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, εκ περιτροπής δερματολογική κάλυψη των ασθενών των άλλων κλινικών του Π.Γ.Ν.Π. και στο πρόγραμα εφημεριώνν της δερματολογικής κλινικής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ενεργή συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευομένων της Δερματολογικής κλινικής.           

Ενδιαφέρομαι να κλείσω ραντεβού

Θεοφάνης Σπηλιόπουλος: Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος