Στέφανη Στυλιανού

Η Στέφανη Στυλιανού είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Faculty of Medicine, Semmelweis University και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού από το 2017.

Έχει πραγματοποιήσει ειδίκευση Παθολογίας στην Παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “‘Αγιος Ανδρέας” και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Αισθητική Ιατρική.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1/2019 – 9/2019 Ειδικευόμενη Iατρός Παθολογίας στην Παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “‘Αγιος Ανδρέας”

11/2018 – 1/2019 Εργασία σε ιδιωτικό ιατρείο

10/2017 – 10/2018 Υπόχρεος Iατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Κ.Υ. Γαστούνης, Ν. Ηλείας με εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείου Πύργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

9/2011 – 7/2017 Faculty of Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary Βαθμός πτυχίου: “Άριστα” Πτυχιακή: Permanent pacemaker implantation after Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVI) procedure

10/2010 – 6/2011 Premedical Studies, McDaniel College, Budapest, Hungary

Ενδιαφέρομαι να κλείσω ραντεβού