Dr Άρια Στραβοδήμου

Dr. Άρια Στραβοδήμου MD, MSc, PhD. 

Η Dr Άρια Στραβοδήμου είναι πτυχιούχος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα "Το ανοσολογικό μικροπεριβάλλον του πλακώδους καρκινώματος του δέρματος και των πρόδρομων αλλοιώσεων”. 

Ειδικεύθηκε στην Δερματολογία-Αφροδισιολογία στο Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός, σε όλο το φάσμα της κλινικής δερματολογίας και αφροδισιολογίας, δερματολογία για παιδιά, καθώς και στις παθήσεις ονύχων και τριχών.Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά δερματολογικά περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Μεταπτυχιακές σπουδές:

2010-2015: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων”. Βαθμός: Άριστα. Θέμα μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: «Μελέτη των Τ-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων στο in situ και διηθητικό καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου του δέρματος και στην ακτινική υπερκεράτωση». Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας, Ε. Κουρέα, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

2013-2020: Διδάκτορας, Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών. Βαθμός: Άριστα. Θέμα διατριβής: «Μελέτη ανοσολογικών στοιχείων του νεοπλασματικού μικροπεριβάλλοντος στην ανάπτυξη και εξέλιξη του πλακώδους καρκινώματος του δέρματος». Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας, Ε. Κουρέα, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Προπτυχιακές σπουδές:

2001-2007: Πτυχίο Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Βαθμός: 7,14 (Λίαν Καλώς).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Συμμετοχή στα εξής ερευνητικά προγράμματα:

 • 01/2008-09/2010 Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 1. 28/3/2008-28/9/2010:  Συμμετοχή μέσω σύμβασης στο ερευνητικό έργο «Μελέτη της επίδρασης της συμπληρωματικής χορήγησης βιταμίνης Κ στην οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης και του γοφού και σε δείκτες οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής δραστηριότητας»

 (Επιστημονικός υπεύθυνος:  Μανιός Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.  Χρηματοδότηση από την εταιρεία FRIESLAND FOODS BV).

 1. 25/1/2008-25/6/2008:  Εθελοντική εργασία στο ερευνητικό έργο «Αξιολόγηση δεικτών και συμπεριφορών υγείας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την διαμόρφωση συστάσεων σε θέματα                       αγωγής και προαγωγής υγείας»   (Επιστημονικός υπεύθυνος:  Μανιός Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου). 
 • 01/09/2008-15/06/2009  Eπιστημονικός συνεργάτης στην «Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα» στο Ιπποκράτειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα της ογκολογικής κλινικής:
 1. Τυχαιοποιημένη, Πολυεθνική Μελέτη Φάσης 3 σε Τρία Σκέλη, για να Μελετηθεί η χορήγηση του Bevacizumab(κάθε τρεις εβδομάδες ή κάθε δύο εβδομάδες)σε Συνδυασμό είτε με Διακεκομμένη Χορήγηση Καπεσιταβίνης και Οξαλιπλατίνας(XELOX)(κάθε τρεις εβδομάδες)είτε με χορήγηση Φθοριοουρακίλης/Λευκοβορίνης και Οξαλιπλατίνας(FOLFOX-4)έναντι του σχήματος FOLFOX-4 μόνο, ως Συμπληρωματικής Θεραπείας σε Καρκίνο του Παχέος Εντέρου.
 2. Μελέτη Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας της Χορήγησης Ιβανδρονικού Οξέος 6 mg (BONDRONAT) Χορηγούμενου Ενδοφλεβίως σε Ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού και Σκελετικές Μεταστάσεις.
 3. Μια Πολυεθνική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά τυφλή Μελέτη Σύγκρισης της Αποτελεσματικότητας του Aflibercept Μια Φορά Ανά 2 εβδομάδες έναντι Εικονικού Φαρμάκου σε Ασθενείς με Μεταστατικό Καρκίνο του Παχέος Εντέρου (MCRC) που Έλαβαν Συνδυασμό Ιρινοτεκάνης/ 5-FU (FOLFIRI) έπειτα από την αποτυχία ενός βασισμένου σε οξαλιπλατίνη σχήματος θεραπείας.

4.Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης Ασθενών στη Θεραπεία  με Αναστολείς Αρωματάσης στην Καθημερινή Πρακτική μέσω Εκπαιδευτικής Προσέγγισης.

 • Μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτή φάσης 2 μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του FOLFOX4 + Cetuximab εβδομαδιαίως έναντι του FOLFOX4 + Cetuximab ανά δύο εβδομάδες ως θεραπείας πρώτης γραμμής σε ασθενείς με φυσικού τύπου K-ras μεταστατικό καρκίνο του παχέoς εντέρου.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια:

Γραπτές ανακοινώσεις σε συνέδρια:

 • F. Matsiakou, E. Res, M. Grech, A. Stravodimou, M. Boutsikou, P. Papakostas

The effect of combined chemotherapy with paclitaxen, carboplatin and capecitabine (PCC) in metastatic gastric cancer

1st Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum 

Athens, Greece, 10-13 September 2009.

 • F. Matsiakou, E. Res, M. Grech, A. Stravodimou, M. Boutsikou, P. Papakostas

Treatment with sandostatin lar could improve survival of patients with carcinoid tumors and liver metastases

1st Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum

Athens, Greece, 10-13 September 2009.

 • K. Σώρρας, Α. Στραβοδήμου, Σ. Κολιαντζάκη, Ι. Χαλίμου, Σ. Κότσαλος, Π. Λουκοπούλου, Σ. Δημητρακόπουλος

Ήπια αντιυπερτασική δράση μετά χορήγηση Pycnogenol

38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Αθήνα, 16-19 Μαΐου 2012.

 • Α. Stravodimou, Η. Papaioannou, J. Lakoumentas, H. Papadaki, C. Scopa, H. Kourea

Regulatory T-cells in In Situ Squamous Cell Carcinoma of the Skin

13th Medicinal Chemistry Conference, Drug Discovery and Design

Patras, Greece, 9-10 May 2012.

 • H. Kourea, A. Stravodimou, V. Tzelepi, H. Papaioannou, H. Papadaki, C. Scopa

 Regulatory T-cells in Invasive and In Situ Squamous Cell Carcinoma of the Skin and Actinic Keratosis

24th European Congress of Pathology

Prague, Czech Republic, 8-12 September 2012.

 • A. Στραβοδήμου, Κ. Σώρρας, Σ. Κολιαντζάκη, Σ. Δημητρακόπουλος, Κ. Γούλα, Π. Λουκοπούλου, Ι. Χαλίμου, Π. Κόλλια, Ε. Κατσαντώνη, Β. Μπούμπουλας, Α. Σαλταμαύρος

Ελάττωση επιπέδων κορτιζόλης ορού μετά τη θεραπεία με μαγνήσιο ασθενών με υπομαγνησιαιμία

10ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο

Ναύπλιο, 19-21 Οκτωβρίου 2012.

 • Κ. Σώρρας, Σ. Κολιαντζάκη, Ι. Χαλίμου, A. Στραβοδήμου, Π. Λουκοπούλου, Σ. Δημητρακόπουλος

Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης και DHEAS ορού σε καπνιστές

10ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο

Ναύπλιο, 19-21 Οκτωβρίου 2012.

 • Ι. Χαλίμου, Κ. Σώρρας, Σ. Κολιαντζάκη, Σ. Δημητρακόπουλος, Α. Σαλταμαύρος, A. Στραβοδήμου, Α. Μπόνας, Α. Σιδηροπούλου, Ι. Μαυρόπουλος, Α. Ζήκα, Λ. Γαλανοπούλου, Θ. Σακελλαροπούλου, Ν. Σιδηρόπουλος

Αποτελέσματα χορήγησης καρνιτίνης σε διαβητικούς ασθενείς

10ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο

Ναύπλιο, 19-21 Οκτωβρίου 2012.

 • Κ. Σώρρας, Σ. Δημητρακόπουλος, Σ. Κολιαντζάκη, Π. Λουκοπούλου, Θ. Τηλιγάδας, Β. Φιλιππόπουλος, Ι. Χαλίμου, Α. Στραβοδήμου, Α. Σαλταμαύρος

Θεραπευτικές χρήσεις του Black Cohosh

39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Αθήνα, 22-25 Μαΐου 2013.

 • H. Kourea, A. Stravodimou, V. Tzelepi, H. Papadaki, C. Scopa

 T-lymphocytes and their subpopulations in In Situ Squamous Cell Carcinoma of the Skin and Actinic Keratosis

26th European Congress of Pathology

London, United Kingdom, 30 August-3 September 2014.

 • E. Kourea, A. Stravodimou, V. Tzelepi, H. Papadaki, A. Mouzaki, S. Georgiou, M. Melachrinou 

PD-L1 expression in Invasive and In Situ Squamous Cell Carcinoma of the Skin and Actinic Keratosis

28th European Congress of Pathology

Cologne, Germany, 25-29 September 2016.

 • A. Stravodimou, V. Tzelepi, H. Papadaki, A. Mouzaki, S. Georgiou, M. Melachrinou, E. Kourea

CD3+ and CD8+ T-cells in Invasive and In Situ Squamous Cell Carcinoma of the Skin and Actinic Keratosis

29th European Congress of Pathology

Amsterdam RAI, Netherlands, 2-6 September 2017.

 • P. Panagakis, A. Stravodimou, E. Platsidaki, S. Chatzioannou, V. Chasapi

Pediatric psoriasis and treatment with biological agents- a Greek experience

18th Annual Meeting of European Society for Pediatric Dermatology 

London, United Kingdom, 7-9 June 2018.

 • P. Panagakis, A. Stravodimou, E. Platsidaki, D. Rigopoulos

Secukinumab: Efficacy in patients with moderate to severe plaque and nail psoriasis; a 52 weeks observational clinical study

27th European Academy of Dermatology and Venereology Congress

Paris, France, 12-16 September 2018.

 • Ε. Κομίνη, Α. Στραβοδήμου, Α. Δημητρακοπούλου, Ε. Ρεμουντάκη 

Πολλαπλό στεατοκυστωμα σε παιδί με κληρονομικό ιστορικό – Αναφορά περιστατικού

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας

Αθήνα, 1-4 Νοεμβρίου 2018.

 • P. Panagakis, N. Rompoti, A. Stravodimou, M. Papoutsaki, D. Rigopoulos 

Efficacy and safety of infliximab biosimilar in the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis; a 52-weeks clinical study

2019 American Academy of Dermatology 

Washington, D.C., 01-05 March 2019.

 • P. Panagakis, N. Rompoti, A. Stravodimou, T. Tsironi, E. Komini, M. Papoutsaki, D. Rigopoulos 

Efficacy and safety of switching from originator infliximab to biosimilar in patients with chronic plaque psoriasis; a Greek case study

28th European Academy of Dermatology and Venereology Congress

Madrid, Spain, 09-13 October 2019.

 • Α. Στραβοδήμου, Β. Μαρκαντώνη, Ε. Πλατσιδάκη, Ε. Αγιασοφίτου, Δ. Ρηγόπουλος, Γ. Κοντοχριστόπουλος

Η τοπική χρήση γλυκοπυρρολάτης στη νόσο Darier

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2019.

 • Θ. Δούβαλη, Α. Στραβοδήμου, Θ. Κάννη, Κ. Παντερμάκη, Μ. Γεροχρήστου, Μ. Γεροδήμου, Χ. Βουρλάκου, Β. Χασάπη

Συνύπαρξη αρχόμενου Συνδρόμου Parry Romberg type I και σκληροατροφικού λειχήνα σε νεαρή έφηβη. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2019.

 • Eirini Velissariou, Kristina Chloridou, Aristea Stravodimou, Pantelis Panagakis.

Efficacy of brodalumab in patients with palmoplantar psoriasis.

29th European Academy of Dermatology and Venereology Congress

Vienna Austria, 28 October- 01 November 2020.

Προφορικές ανακοινώσεις σε συνέδρια:

 • Ε. Κουρέα, Α. Στραβοδήμου, Β. Τζελέπη, Ε. Παπαϊωάννου, Ε. Παπαδάκη, Χ. Σκόπα

Ρυθμιστικά Τ-λεμφοκύτταρα σε πλακώδες καρκίνωμα δέρματος

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής

Καλαμάτα, 13-16 Ιουνίου 2012.

 • Κ. Σώρρας, Σ. Κολιαντζάκη, Σ. Δημητρακόπουλος, Β. Φιλιππόπουλος, Α. Στραβοδήμου, Ι. Χαλίμου, Α. Μπόνας

Ιπποφαές: Ιστορική αναδρομή και οφέλη από τη χρήση 

39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Αθήνα, 22-25 Μαΐου 2013.

 • Κ. Σώρρας, Σ. Κολιαντζάκη, Σ. Δημητρακόπουλος, Β. Φιλιππόπουλος, Α. Στραβοδήμου, Ι. Χαλίμου

Εχινάκεια: Οφέλη και παρενέργειες από τη χρήση της 

39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Αθήνα, 22-25 Μαΐου 2013.

 • H. Kourea, A. Stravodimou, V. Tzelepi, H. Papadaki, C. Scopa

CD8+ T-cells in Invasive and In Situ Squamous Cell Carcinoma of the Skin and Actinic Keratosis

25th European Congress of Pathology

Lisbon, Portugal, 31 August-4 September 2013.

 • Ε. Κουρέα, Α. Στραβοδήμου, Β. Τζελέπη, Ε. Παπαδάκη, Χ. Σκόπα

Αξιολόγηση Τ-λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών σε διηθητικό και in situ καρκίνωμα δέρματος εκ πλακώδους επιθηλίου και σε ακτινική κεράτωση

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής

Αθήνα,18-21 Ιουνίου 2014.

 • Α. Στραβοδήμου

Όταν η κλινική εκτίμηση αντιρροπεί λάθη παρακλινικών εξετάσεων. Συζήτηση 10 περιπτώσεων

19η Δερματολογική Διημερίδα Νοσοκομείου Α. Συγγρός

Αθήνα, 13-14 Δεκεμβρίου 2019.

 • Α. Στραβοδήμου

HIV λοίμωξη και ερυθηματολεπιδώδεις δερματοπάθειες

2η Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα Ειδικευομένων Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας

Αθήνα, 20-26 Ιουνίου 2020.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2009: Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή  (BLS/AED) (12/09/2009).

2010: Advanced Life Support Course (ALS). European Resuscitation Council (ERC), Hellenic Cardiological Society (26-27/02/2010).

2020: 8th European School of Dermato-oncology: update on cutaneous oncology (ESDO). January 16th-18th, 2010, Berlin, Germany.

2019: EADV Resident course: Basic Surgery, 30 May-1 June 2019, Thessaloniki,    Greece.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ:  Cambridge First Certificate in English

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows,προγράμματα:Word, Excel, Access, Power Point 
 • Εξοικείωση με τη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 01/2008-07/2008:

Εθελοντική παρακολούθηση στην Α’ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν    (Διευθυντής, Γεώργιος Χαλεβελάκης, Αναπληρώτης Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών). 

 • 01/2008-09/2010:

Συμμετοχή μέσω σύμβασης σε ερευνητικά έργα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

 • 01/09/2008-15/06/2009:

Επιστημονικός συνεργάτης στην «Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα» στο Ιπποκράτειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών με συμμετοχή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ογκολογικής κλινικής. (Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Δρ Παπακώστας Παύλος).

 • 30/6/2009-22/09/2010:

Ιατρός Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου,  Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών

  • 30/6/2009-30/9/2009:   Ισόχρονη εκπαίδευση στη Χειρουργική και Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών Θεσπρωτίας. 
  • 01/10/2009-22/10/2010:  Κάλυψη  Π. Ι. Παλαιοχωρίου και πραγματοποίηση εφημεριών στον Παθολογικό Τομέα του Νοσοκομείου (Καρδιολογική και Παθολογική Κλινική-τμήμα επειγόντων περιστατικών). Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Παπαλαμπρακόπουλος Ανδρέας. Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Δρ Τσώνης Γεράσιμος.
 • 18/11/2011-19/03/2013:

Άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», ολοκλήρωση  του γενικού τμήματος για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

 • 05/06/13-01/10/13:

Επιστημονικά υπεύθυνη ιατρός της I ASSIST MEDICAL ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.E. στο υποκατάστημα του Αργοστολίου με παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς ασφαλιστικών εταιρειών.

 • 14/10/2013-31/07/15 και 01/08/16-31/05/17:

Ιατρός στο σωματείο «Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας-PRAKSIS» στα πλαίσια υλοποίησης των Προγραμμάτων εντός συνόρων.

 • 03/07/17 έως 06/09/20:

Άσκηση στην ειδικότητα της Δερματολογίας στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός», για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Πλατσιδάκη Ε, Στραβοδήμου Α, Κεσόγλου Λ, Σταυρόπουλος ΠΓ. Αγγειίτιδες και δέρμα. Τρέχουσες απόψεις. Μέρος Α. Ε.Ε.Δ.Α. 2019.
 • Στραβοδήμου Α, Πλατσιδάκη Ε, Κεσόγλου Λ, Σταυρόπουλος ΠΓ. Αγγειίτιδες και δέρμα. Τρέχουσες απόψεις. Μέρος Β. Ε.Ε.Δ.Α. 2019. 
 • Γρηγορίου Σ, Στραβοδήμου Α, Ρηγόπουλος Δ. Ανατομία και φυσιολογία των ονύχων.
 •  

Ενδιαφέρομαι να κλείσω ραντεβού